•11/29/2010
Bény (szlovákul Bíňa) község Párkánytól 16 km-re északnyugatra a Garam jobb partján fekszik, Esztergomból gyorsan elérhető. Román eredetű Szűz Mária tiszteletére szentelt apátsági temploma 1217 körül épült, később gótikus, majd 1722-ben barokk stílusban építették át. Scitovszky hercegprímás 1862-ben régi fényében állíttatta helyre, de 1945-ben újabb károkat szenvedett. Az apátsági templom előtt áll a 12. századi, a Tizenkét apostol tiszteletére szentelt körtemplom (rotunda). Tőle 1 km-re a római-avar eredetű sáncok között található az 1922-ben épített Szűz Mária kegykápolna, amely búcsújáróhely, Mária-kegyképe van.
Az apátsági templomban a mise vasárnap 1/2 11-kor kezdődik.
Béyn Szűz Mária templom, gömbpanoráma
Bíňa: Kostol Panny Márie. Jednou z najvýznamnejších archeologických lokalít na Slovensku je juhovýchodne ležiaca obec Bíňa.K pozoruhodnostiam Bíne patrí dvojvežový rímskokatolícky Kostol Panny Márie postavený pred rokom 1217. Pôvodne románsky kláštorný kostol zo začiatku 13. storočia predstavuje neskororománsku stavbu s unikátnymi románskymi a ranogotickými prvkami európskeho významu. Návštevníkov obce už na prvý pohľad upúta aj neďaleká Kaplnka Dvanástich apoštolov. Pôvodne šlo o románsku rotundu s nástennými maľbami zo začiatku 12. storočia, ktorú po roku 1755 obnovili v barokovom slohu. V roku 1944 dôsledkom bombardovania baroková omietka odpadala a objavila sa pôvodná z románskeho slohu.
Zdroj: Vydavateľstvo Dajama, Rímskokatolícky farský úrad Bíňa.
This entry was posted on 11/29/2010 and is filed under , , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 megjegyzés: