•9/22/2012
A Szeplőtelen Fogantatás tiszteletére felszentelt római katolikus templom  Észak-Magyarország egyik legnagyobb csarnoktemploma. (Külső kép.) Jelenlegi barokk dongaboltozata az 1787-ben kezdődött felújításkor készült. Az új boltozat súlya szétnyomta az oszlopsort, ezért az oszlopoknak -szabad szemmel is jól látható- 15-18 cm-es dőlésük van kifelé. Főoltára -hazánk legnagyobb barokk faoltára- teljesen fából készült, majdnem teljesen tökéletes márványutánzattal. Az aranyozáshoz 4,5 kg aranyfüst-lemezt használtak föl. Az oltárt a budavári karmeliták készítették saját templomuk számára, akkor került a templomba, amikor II. József feloszlatta rendjüket, és értékeiket elárvereztette. A Szeplőtelen Fogantatást ábrázoló oltárkép Maulbertschnek, Mária Terézia udvari festőjének az alkotása. A két mellékoltár szintén barokk fafaragás. Mindkettő a helyi trinitárius kolostorból került ide a rend feloszlatása után. A főoltár melletti a lorettói Fekete Madonnát ábrázolja. A templomban őrzik Árpádházi Szent Erzsébet ereklyéjét,  aki Sárospatakon született 1207-ben. Ennek állít emléket Szent Erzsébet és férje, Thüringiai Lajos őrgróf lovasszobra, melyet Varga Imre Kossuth-díjas szobrászművész készített. A templomrészletes története itt olvasható.
This entry was posted on 9/22/2012 and is filed under , , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 megjegyzés: